Usted está aquí

Songlines

Nivell: 

Primària

Durada: 

1 hora

Nombre alumnes: 

25-30

Descripció: 

En aquest taller agafem el cant de diferents ocells com a base per fer un treball de recerca i creativitat amb la melodia. Després d’un treball conjunt i la interpretació per part de la violoncel.lista d’unes melodies basades en cants d’ocells, cada grup de nens treballarà amb el cant d’un ocell en particular experimentant amb les variacions melòdiques el contrapunt i la polifonia. Al final del taller posarem
en comú el treball fet.