Esteu aquí

Vistes al mar

Valor a treballar: 

Identitat i respecte

Tipus d'activitat: 

Activitat plàstica

Descripció: 

Sol·licitem als nens que ens descriguin què és el que ells veuen en les diferents “marines” que els hi presentem. Demanem que ens argumentin perquè veuen un mar o una platja i no una altra cosa, quins elements hi troben?

Serà molt interessant comparar las diferents visions del mar aportades per cada un dels nens i nenes a través de les seves argumentacions al voltant dels diferents paisatges marítims. Observarem que tenen una visió tan personal com l’artista que les ha pintat. Una vegada extretes les característiques de les diferents obres visualitzades amb la temàtica del mar “marines”, proposem als nens pintar el nostre mar imaginant que, quan mirem per la finestra, el tenim molt a prop. Abans de començar a pintar és important treballar el concepte d'opac, translúcid i transparent i relacionar-lo amb les propietats de l'aigua. Per fi pintarem el nostre mar sobre paper o a les finestres de l’aula amb pintura gouache-tempera.

 

Objectius: 

  • Explorar les possibilitats expressives que ofereixen els materials pictòrics. 
  • Experimentar amb materials pictòrics: gouache.
  • Iniciar-se en la percepció i comprensió del món que ens envolta.
  • Observar i explorar sensorialment elements de la natura o entorn (sorra, aigua, etc.).
  • Observar manifestacions d'artistes sobre una mateixa idea: el mar.
  • Percebre l'emoció de treballar i crear una obra d'art col·lectiva.

Museu Pau Casals: 

Desprès de la visita a la Vil·la Museu comparem el nostre mar amb el mar de Pau Casals, quines són les seves semblances i diferències? Apuntem en petites tires de paper frases d'allò que hem vist i les incorporem al nostre mar.

Documents adjunts

Material: 

Pintura gouache-tempera de color blau. Pinzells per pintar. Làmines de marines i altres obres d’art d'artistes com Sorolla, Monet, Van Gogh, etc. Recomanem que la pintura estigui bastant diluïda amb aigua perquè quedi amb un acabat translúcid a la llum.