Esteu aquí

Superherois

Valor a treballar: 

Identitat i valor

Tipus d'activitat: 

Activitat plàstica

Descripció: 

Introduïm la sessió preguntant als nens i nenes si coneixen algun superheroi. Quines característiques ha de tenir una persona per convertir-se en superheroi? Pensarem quins poders ens agradaria tenir si ho fóssim i com podríem ajudar als altres. Pau Casals feia servir la seva batuta i el seu violoncel. Un cop feta la reflexió imaginarem una transformació en superheroi amb uns poders concrets. Farem el seu disseny, el dibuixarem, pintarem o decorarem, per després ensenyar-lo als nostres companys de classe. La música de Pau Casals ens acompanya mentre elaborem la nostra producció. Finalment penjarem els dibuixos al voltant de la figura de Pau Casals, un superheroi que va lluitar per la pau al món només amb una batuta i un violoncel.

 

Per ampliar...

Si tenim prou temps podem també confeccionar algun element d’atrezzo per tal de fer una petita representació protagonitzada pel nostre superheroi. També podem fer un muntatge amb la fotografia de la seva cara i inserir-la, com a collage, en el seu cos vestit d'heroi (es poden fer servir eines TIC o fer-ho sobre paper).

 

Objectius: 

  • Explorar i expressar mitjançant eines i materials plàstics la forma, el color, els suports i la composició en les produccions gràfico-plàstiques.
  • Apreciar el valor de la personalitat de cadascú com a eina fonamental en les relacions socials i culturals.
  • Apreciar les produccions artístiques pròpies i dels altres.
  • Elaborar produccions plàstiques fent servir la imaginació, les experiències, la realitat i les emocions.
  • Compartir i reconstruir pensaments que ens desvetllin les manifestacions artístiques i culturals tot descobrint l'impacte que generen l'àmbit cultural.

Museu Pau Casals: 

Durant la visita a la Vil·la-museu podem observar la part humana més “física” de l'entorn de Pau Casals però també ens podem adonar de l’empremta tan poderosa que ens ha deixat per a la posteritat en el món.

Material: 

Material fungible (cartolines, colors, retoladors, teles, etc.)