Esteu aquí

Som compositors!

Valor a treballar: 

Cooperació i respecte

Tipus d'activitat: 

Activitat musical

Descripció: 

Recollim idees sobre els sons que sentim quan som al mar: onades, vent, gavines, sorra que arrosseguen les onades...

Ens dividim en tres grups per crear junts la música que escoltaríem a prop del mar. Un grup farà les onades (per exemple, fregant-se les cuixes), l'altre farà el soroll del vent bufant i, finalment, el tercer grup farà el soroll de les bombolles posant els llavis rodons i cap enfora i percudint-los amb la mà plana. El docent serà el director i marcarà amb gestos les entrades i sortides de cada grup, introduirà pauses, dinàmiques (fort-fluix),canvis de velocitat...

Un cop el grup segueixi perfectament les indicacions del director tot improvisant, passarem a fer els mateixos sons amb diferents materials. Les onades les farem amb papers de seda i carmanyoles amb sorra i petxines a dins, el vent amb plàstics gegants i les bombolles de l'aigua amb una canya de beure dins de gots de plàstic plens d'aigua. Es deixen uns minuts per experimentar i després es passa a fer la peça segons les indicacions del director o directora. Sempre es poden afegir idees amb altres sons fets amb la veu (gavines, nens jugant...) A cada ronda, hi poden haver infants que s'estirin a terra amb els ulls tancats mentre gaudeixen d'estar al costat del mar. Si ho desitgem, el mestre/a o algun nen pot cantar una cançó dolçament (Peix, peixet, Petit vaixell...) mentre els sons del mar l’acompanyen.

 

Objectius: 

  • Desenvolupar la creativitat musical mitjançant imatges i instruments.
  • Aprendre a escoltar i a interpretar en grup.
  • Desenvolupar l’oïda i el sentit rítmic  mitjançant la improvisació.
  • Apreciar els instruments de percussió no convencionals i explorar les seves possibilitats sonores.

Museu Pau Casals: 

Finalment aquesta activitat pot quedar fixada amb una determinada construcció, convertint-se en una composició que podrem interpretar en concert a altres classes o a pares i familiars. Ara ja som músics i compositors com Pau Casals. També podem interpretar-la a la platja quan visitem la Vil·la/Museu!

Material: 

Dos plàstics grans partits en quatre trossos iguals (per exemple, dels que es fan servir per cobrir les superfícies quan es pinta),papers de seda de color blau, carmanyoles de diferents mides amb sorra, petxines, pedretes...canyes de beure i gots de plàstic.