Esteu aquí

Què aportem als demés

Valor a treballar: 

Generositat

Tipus d'activitat: 

Activitat d'observació i coneixement

Descripció: 

Iniciem una conversa amb els estudiants partint de la pregunta: Què aportem cada un de nosaltres al demés i com incidim en les seves vides? Pensem en l’entorn més proper: pares, avis, germans, amics, etc. Seguidament escrivim una redacció tot plasmant en paraules com incidim en les persones que estimem i com cada actuació, conducta o detall pot ser molt rellevant i valuós pels demés. Posteriorment ampliem aquesta idea a les diferents professions que en agraden (pastisser, advocat, escombriaire, escriptor, músic, periodista, mestre, etc.) Busquem objectes emblemàtics o imatges relacionades amb les professions que més ens agraden i, per grups, elaborem diferents etiquetes amb paraules o verbs que descriuen el servei que fan, tot seguit les enganxem al voltant de cada objecte elaborant un mural.  Pau Casals presidirà la nostra obra. Què va a aportar a la societat? Felicitat i benestar gràcies a la seva música, coneixement musical gràcies a les classes que va donar, cultura gràcies als concerts que organitzava pel més desafavorits culturalment (obrers i treballadors no especialitzats), defensa dels drets humans mitjançant el seu autoexili com a senyal de protesta, saviesa i inspiració transmesa a través dels seus discursos i entrevistes, alegria gràcies a la seva forma de ser... Seria el món igual si Pau Casals no hagués existit? No res seria igual sense cada un de nosaltres.

 

Objectius: 

  • Reflexionar envers com incidim en les persones del nostre entorn i què els hi aportem.
  • Entendre les diferents professions, no tan sols com a feines mecàniques sinó com a serveis que aporten diferents beneficis a la societat.
  • Valorar l’activisme de Pau Casals com a ambaixador de la pau.

Museu Pau Casals: 

Quan arribem a la Vil·la Museu observarem atentament aquelles evidències que ens certifiquin que Pau Casals va fer feliç a molta gent i en farem una llista: cartes, reportatges, fotografies, etc. No perdem detall!