Esteu aquí

Paugrossos

Valor a treballar: 

Apreciar la diversitat

Tipus d'activitat: 

Activitat plàstica i musical

Descripció: 

Introduïm la sessió fent referència a la varietat i diversitat que ens envolta i als seus beneficis socials i personals. Veurem quins trets de la personalitat d'un esser humà reflecteixen aquesta tolerància cap a la diversitat (una mirada serena, un somriure sempre als llavis, un gran cor, un cap ple d’idees boniques, etc.) Presentarem als alumnes la figura d'un Paugròs (un capgròs fidel, lleial i compromès amb aquesta visió de tolerància i pau que caracteritzava a Pau Casals i que ara també ens caracteritza).

Construirem el nostre Paugròs. Una figura representativa que abandera aquests valors. Una vegada elaborat el Paugròs composarem una petita dansa per tal que puguin ballar tots els Paugrossos del món.

 

Objectius: 

  • Observar, identificar i manipular la diversitat de materials, i qualitats, de les que disposem per a la creació d'obres artístiques
  • Adonar-se deque la manera de fer i de pensar, els valors i les creences influeixen en com ens relacionem amb i a través dell'art.
  • Valorar positivament la diversitat de posicionaments i manifestacions davant un mateix fet artístic.
  • Dissenyar i elaborar propostes artístiques a través de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències i la realitat.
  • Interès i respecte davant el treball col·lectiu i el fet artístic propi i dels altres.

Museu Pau Casals: 

Pau Casals va ser un home que es caracteritzà per la seva lluita incansable i constant vers als drets humans i la tolerància enfront la diversitat. A la Vil·la Museu podreu observar, a través de les fotografies y de les seves cartes i escrits, la quantitat de llocs on va ser-hi, la  quantitat de persones que va conèixer i l'estimació que en ells va despertar per aquest valors tan humanistes. Fer un món millor per a tothom sempre va ser un dels seus objectius.

Material: 

Caixes de cartró reciclades i materials diversos per a la decoració (llanes, cartolines, plàstics, material fungible...) Alguna fotografia o vídeo que els nens/es puguin veure d'algun capgròs perquè es facin a la idea de com són.