Esteu aquí

Manifest i bústia del benestar

Valor a treballar: 

Valentia i coratge

Tipus d'activitat: 

Activitat plàstica

Descripció: 

Presentarem la sessió explicant què és un Manifest i quina funció té. Preguntarem als alumnes quina opinió tenen del món actual, si els agrada, quines coses voldrien canviar, etc. A través de la reflexió col·lectiva i les aportacions dels grup escriurem un manifest. Abans de fer-ho escoltarem música interpretada per Pau Casals per tal d’inspirar-nos una mica més. Aquest manifest contindrà tot allò que, segons el nostre criteri, ens faria viure millor com a éssers humans. Elaborarem amb paper d’embalar aquest manifest utilitzant tota la nostra capacitat artística, en forma de grafitti. Un cop redactat el manifest s'ha de llegir en públic per fer-ho arribar als altres.

 

Per ampliar...

Un cop feta la reflexió de manifest podem deixar a la classe una petita bústia on els alumnes poden deixar missatges de benestar per la classe. Cada matí algú traurà un missatge de la bústia i el llegirà.

 

Objectius: 

·      Utilitzar la música per incidir positivament en l’estat emocional dels altres.

·      Aprendre a inspirar-se musicalment a partir de les paraules, composant una cançó.

·      Interpretar una obra pròpia.

Museu Pau Casals: 

Al final de la visita a la Vil·la museu, quan ja els alumnes han fet tot el recorregut per les estances, han vist les fotografies, els documents visuals, els objectes i els textos que formen part del llegat de Casals arribem al joc on visualitzarem el vídeo del seu discurs a les Nacions Unides. És en aquest precís instant de la vida de Pau Casals, quan fa el seu manifest davant del món, que pren sentit tot el que hem vist abans.

Material: 

Paper d'embalar per poder elaborar el manifest i una caixa de cartró o recipient per a elaborar una bústia.