Esteu aquí

Escrivim la nostra música pels altres

Valor a treballar: 

Creativitat i expressió

Tipus d'activitat: 

Activitat musical

Descripció: 

La música és un llenguatge. Un llenguatge universal que entén tothom i que, al llarg de la història, ha anat fixant formes concretes d’expressió i escriptura. Tot i així, el seu so i la seva grafia han anat evolucionant amb el pas temps. Ens n'adonarem comparant partitures de diferents èpoques. Us proposem inventar una música amb un so personal i plasmar-la en paper amb uns símbols o grafies que pugui entendre tothom. Això no és una tasca fàcil, però ho hem d’aconseguir. Tal i com va proposar Pau Casals: La música ha de ser una font de comunicació entre els homes.

Per grups cercarem sons de percussió corporal, amb objectes o vocals. De tots els que puguem trobar-hi escollirem tres. Tot seguit buscarem símbols que puguin representar fàcilment aquests sons. És important tenir en compte la forma gràfica, mida i color que els representen. Elaborarem una petita partitura amb aquests tres sons. Primer composem i fixem els sons de la nostra peça i després ens posem d’acord sobre com deixar constància d’ella en el paper.

Finalment interpretarem la peça als companys i mostrarem la partitura. S’entén?

 

Objectius: 

  • Conèixer el pensament de Pau Casals vers la importància de la música com a font de comunicació entre els homes.
  • Composar un tema musical amb sons de percussió corporal, sons vocals o sons d’objectes quotidians.
  • Crear símbols i grafies que representen els nostres sons musicals.

Museu Pau Casals: 

En fer tot el recorregut de la Vil·la Museu ens podem fixar en les partitures que veiem, són les que feia servir el mestre Casals per compartir les seves idees i emocions amb la resta del món. Tanmateix no ens podem perdre el vídeo on l’escoltem interpretant l’Aria  de la Suite en Re Major de J.S. Bach.

Material: 

Paper i utensilis de dibuix (retoladors, ceres, llapis, etc.)

Aria  de la Suite en Re Major de J.S. Bach