Esteu aquí

Escoltem El cant dels ocells

Valor a treballar: 

La pau

Tipus d'activitat: 

Activitat musical

Descripció: 

Tots seiem en una posició còmoda-. La mestra/e acarona els nens i nenes amb una ploma mentre fa sons amb la veu tot elaborant un paisatge sonor que es superposa a una música tranquil·la que ella mateixa ha triat. Seguidament proposem als nens que imaginin ser un ocell ¿Com són, quina forma i color tenen? Escoltem El cant dels ocells i les diferents frases musicals ens permetran interpretar, movent la mà, el vol de l’ocell fins escoltar el triangle que ens indica que s’atura a un lloc del nostre cos. On s’ha aturat?

Presentarem, mitjançant imatges (fotografies o dibuixos), diferents situacions de persones, pobles, o indrets que necessiten la pau. Distribuïdes les imatges per tota l’aula, simularem volar estenent els braços i desplaçant-nos corrent -lleugers i de puntetes- mentre duri la frase musical i ens aturarem, en sentir el triangle, en un indret (fotografia o dibuix) per portar-hi la pau. Combinar el pas ràpid amb la lentitud de la música ens proporcionarà una percepció de tendresa a l’obra restant-li part de la tristor que desprèn.

Per ampliar...

Demanem als nens i nenes que ens diguin de quin color han imaginat el seu ocell. Tot seguit els enganxem un petit gomet a la mà del color que han escollit. Agrupats els nens i nenes per colors escoltarem l’obra i assignarem un fragment musical a un color concret i a un lloc on arribar, de forma que els alumnes facin el seu recorregut alternativament per portar la pau al final de cada frase al lloc assignat (fotografies). L’efecte serà observar i recrear com els diferents ocells porten la pau als diferents indrets del món com va fer Pau Casals amb la seva música.

 

Objectius: 

  • Conèixer i gaudir del tema popular català  El cant dels ocells harmonitzat per Pau Casals e interpretat per ell mateix.
  • Valorar la funció social i artística que ha tingut, i té,aquesta obra: representar l’enyorança i amor per la nostra terra.Al temps que és un cant a la pau.
  • Conèixer el violoncel i percebre el fraseig musical.

Museu Pau Casals: 

Quan arribem a la Vil·la Museu ens fixarem en els diferents reconeixements que Pau Casals va obtenir com a ambaixador de la pau.

Documents adjunts

Material: 

Ploma, un triangle i fotografies de imatges on es reflecteix conflicte.

Música: El cant dels ocells (amb so triangle)